03 Frases para usar en el restaurante o en la compra en japonés

最終更新日

外食

¿Carta por favor?

Menyū onegaishimasu.

メニューお願いします。

¿tu recomendación?

Anata no osusumeha?

あなたのオススメは?

¿la cuenta por favor?

Kaikei o onegaishimasu.

会計をお願いします。

¿para llevar, puede ser? 

Mochikaeri dekimasu ka?

持ち帰りできますか?

todo muy rico! 

Zenbu totemo oishikattadesu!

全部とても美味しかったです!

¿Se puede reservar?

Yoyaku dekimasu ka?

予約できますか?

¿Se puede reservar para esta noche?

Kon’ya no yoyaku ga dekimasu ka?

今夜の予約ができますか?

タクシー

Hasta ○○ por favor

〇〇made onegaishimasu.

○○までお願いします。

Estoy un poco apurada (apurado)

Sukoshi isoide imasu.

少し急いでいます。

¿Conoces otro camino?

Hoka no michi o shitte imasu ka?

他の道を知っていますか?

Más despacito por favor.

Mōsukoshi yukkuri hashitte itadakemasu ka.

もう少しゆっくり走っていただけますか。

19 Frases para cuando querés salir con alguien!

No tengo más chico, disculpa.

Komakai okane wa motte imasen, sumimasen.

細かいお金は持っていません、すみません。

¿Acepta Paypal?

Paypal wa tsukaemasu ka?

paypalは使えますか?

No necesito cambio.

Otsuri wa hairimasen.

お釣りはいりません。

Siga, el auto que está adelante, por favor. 

Mae no kuruma o otte kudasai. Onegaishimasu!

前の車を追ってください。お願いします!

買い物する

¿Me puedo proba?

Shichaku shite mo īdesu ka?

試着してもいいですか?

Me gustó esto!!

Kore kiniirimashita.

これ気に入りました。

¿Tiene un talle un poco más grande?

Mōsukoshi ōkī mono ga arimasu ka?

もう少し大きいものがありますか?

¿Cuánto sale?

Nedan wa ikuradesu ka?

値段はいくらですか?

¿Acepta tarjeta de credito?

Kādo de haraemasu ka?

カードで払えますか?

¿Hay descuento?

Waribiki wa arimasu ka?

割引はありますか?

¿Tarjeta de credito o efectivo?

Kādo de harau? Genkin de harau?

カードで払う?現金で払う?

Dame [un kilo] de 「papas」.

Jagaimo o 1 kg kudasai.

ジャガイモを1kgください。

Números

Dame 4 manzanas.

Ringo 4tsu kudasai.

りんご4つください。

¿Me darías una bolsa por favor?

Fukuro itadakemasen ka?

袋いただけませんか?

¿Se puede pagar por separado?

Wakete haraemasu ka?

分けて払えますか?

ahhh.. me falta la plata .. !!

Okane ga tarimasen!

お金が足りません!

¿descuento por favor?

Yasuku shite kuremasu?

安くしてくれます?

¿si llevo 2, hay descuento .. ?

2Tsu kattara, yasuku shite kureru?

2つ買ったら、安くしてくれる?

Quiero comprar 〜

〜 Ga kaitaidesu.

〜が買いたいです。

¿Hay~?

〜 Wa arimasu ka?

〜はありますか?

Tomate

Tomato

トマト

cebolla

Tamanegi

玉ねぎ

ajo

Nin’niku

にんにく

lechuga

Retasu

レタス

manzana

Ringo

りんご

naranja

Orenji

オレンジ

mandaria

Mikan

みかん

banana

Banana

バナナ

carne

Gyūniku

牛肉

pollo

Toriniku

鶏肉

Una pechuga por favor.

Muneniku hitohira kudasai.

胸肉一枚ください。

Cuatro muslos por favor.

Momoniku o 4-mai kudasai.

もも肉を4枚ください。

cerdo

Butaniku

豚肉

huevo

Tamago

pescado

Sakana

Kotaro

音大を卒業後ピアニストとして活動。 自身のピアノトリオで活動後北欧スウェーデンにてシンガーアーティストLindha Kallerdahlと声帯とピアノによる即興哲学を研究。 その後ドイツへ渡りケルンにてAchim Tangと共に作品制作。 帰国後、金田式電流伝送DC録音の名手:五島昭彦氏のスタジオ「タイムマシンレコード」にアシスタントとして弟子入りし、録音エンジニアとしての活動開始。 独立後、音楽レーベルを立ち上げ、タンゴやクラシックなどのアコースティック音楽作品を多数プロデュース。 その後、秋山庄太郎氏後継の写真スタジオ「村上アーカイブス」でサウンドデザイナー兼音響担当として映像制作チームに参加。 村上宏治氏の元で写真、映像技術を学ぶ。 祖父母の在宅介護をきっかけにプログラムの世界に興味を持ち、介護で使えるプログラムをM5Stackを使って自作。 株式会社 ジオセンスの代表取締役社長:小林一英氏よりプログラムを学ぶ。 現在はKotaro Studioにてアルゼンチンタンゴをはじめとした民族音楽に関する文化の研究、ピアノ音響、さらに432hz周波数を使った癒しのサウンドを研究中。